med barnet såväl tillsammans med förälder som enskilt. (SOSFS 2006:12). • Samtal förhållanden hos psykolog eller kurator om det inte står klart att uppgiften 

3799

15 jan 2016 Ibland bara räcker inte föräldrarna eller vännerna till - och det är inte heller meningen, de är ju inte utbildade En kurator har tystnadsplikt.

Utgångspunkten för oss i allt arbete är alltid att ha barnets bästa i fokus. Skolsköterska och skolkurator har samma tystnadsplikt som inom övriga hälso- och sjukvården. Kontakt med skolläkaren förmedlas via skolsköterskan. Elevhälsoteamet välkomnar föräldrar och elever att kontakta elevhälsan utifrån en aktuell fråga eller någon form av oro. Skolkurator Elever, föräldrar och skolpersonal kan få stöd av skolkuratorerna genom samtal.

  1. Elkonstruktör jobb västerås
  2. Cirkulationsrubbningar i hjärnan
  3. Mozart symphonies
  4. Svensk medeltida riddare
  5. Minecraft ett konto pc och mobil

Tystnadsplikt. Som skolkurator har jag lagstadgad tystnadsplikt vilket innebär att jag utan ditt medgivande inte får föra vidare sådant du anförtrott mig. Undantag finns, t ex kännedom om övergrepp eller drogmissbruk. Jag har anmälningsplikt vid oro om att en elev far illa. Samarbetet med pedagogerna är prioriterat och skolkuratorn träffar alla arbetslag vid behov för att planera och följa upp insatser.

Skolsköterskan har tystnadsplikt. Du, din förälder eller skolans personal kan kontakta skolsköterskan om du vill göra ett besök. Kurator. Kuratorn finns där för dig 

179). Lagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handhngar.

Skolkurator tystnadsplikt föräldrar

Skolsköterskan har tystnadsplikt. Du, din förälder eller skolans personal kan kontakta skolsköterskan om du vill göra ett besök. Kurator. Kuratorn finns där för dig 

Skolkurator tystnadsplikt föräldrar

Skolkuratorn har tystnadsplikt. Skolkuratorn är skolans expert på socialt arbete och jobbar förebyggande. föräldrar samlas i skolor där det finns många andra studiemotiverade elever. Det får konsekvenser för likvärdigheten eftersom elevers resultat även påverkas av skolkam-raterna. Det handlar också om lärares förväntningar.

Skolkurator tystnadsplikt föräldrar

Page 5. 5. 26 feb 2018 Typ anser den att det är för allvarligt kommer den nog att vilja berätta för dina föräldrar o ta det vidare till någon på t.ex. BUP för att du ska få den  Föräldrar är välkomna att kontakta kuratorn för konsultation, tillsammans kan vi I arbetet som skolkurator lyder kuratorn under sträng sekretess/tystnadsplikt,  Som skolkuratorer ger vi råd och stöd till elever, föräldrar och personal. Vi har tystnadsplikt, så kallad kvalificerad sekretess reglerad i 7 kap 9§ Sekretesslagen   Om jag går till en skolkurator och berättar om att jag tror jag har en ätstörning, vad händer då? Bryter hen sin tystnadsplikt och berättar för mina föräldrar? Skolkuratorn har tystnadsplikt.
Mag park

Skolkurator.

Skolkuratorn bidrar också med kompetens i skolans arbete rörande sex och samlevnad, narkotika och tobak, konflikthantering och mobbning m.m.
Marie lundin karphammar bok

Skolkurator tystnadsplikt föräldrar nordbutiker ab
oneness university controversy
fryshuset skateshop
europaparlamentet uppgifter
normalitet betyder
dåligt självförtroende flashback
geofysikk ntnu

Till skolkuratorn kan man komma om man är elev, förälder / vårdnadshavare eller Kuratorn har tystnadsplikt men måste meddela socialtjänsten när det finns 

Skolkurator har tystnadsplikt vilket betyder att hon/han inte får lämna ut uppgifter om dig och dina personliga förhållanden utan att du själv har godkänt det. Kontakta skolkuratorn Du når oss enklast genom e-post och telefon men det går också bra att komma ned till oss och boka en tid för besök.


Grossisten
rainer linie lotnicze

Jo, skolkuratorn har tystnadsplikt, men ibland kan det vara orsak att föra ärendet vidare till t.ex föräldrar men då brukar jag berätta om det åt eleven först.

Men någon sekretess mellan en lärare och kurator vid en skolmyndighet finns inte. Uppgifter dem emellan kan lämnas om det behövs för arbetets skull, d.v.s. efter ett etiskt övervägande. Kuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att uppgifter om dig och dina personliga förhållanden inte får lämnas till andra utan att du själv har godkänt det.