18 mar 2010 Protonerna och neutronerna sitter i atomens kärna. Elektronerna åker runt kärnan. Eftersom en atom innehåller lika många protoner som 

2123

Atom- och kärnfysik. Fusion handlar om att lägga till protoner. Vid fusion slår man ihop två grundämnen så att de bildar ett nytt. Man kan också slå ihop lösa protoner och neutroner för att till

Dela. Kärnfysikdelen i Atom- och kärnfysik med tillämpningar, FAFF10 (15 hp) Atom- och kärnfysik med tillämpningar är en obligatorisk kurs för Teknisk Fysik (F3). Kursen ges under läsperiod HT1 och HT2. Länk till kurshemsidan finns här. av atom- och kärnfysik. Färdighet och förmåga För godkänd kurs skall studenten kunna applicera kvantmekanikens metoder för analys och beräkning av fysikaliska problemställningar inom området ha utvecklat sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera experiment samt att presentera vetenskapliga resultat i skriftlig form. ATOM OCH KÄRNFYSIK.

  1. Blåa kuvert posten
  2. Ett av tolkiens vandrande träd
  3. New public management socialt arbete
  4. The work of managers towards a practice theory of management

ingen läxa bara för att veta: tacksam för hjälp Atom- och molekylfysik: Bredd och etik i fysik: 7,5 hp: Forskarnivå Experimentell teknik för kärn- och partikelfysik: 8,0 hp: Avancerad nivå Atom- och molekylfysik, 7,5 hp, FK5023 Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi, 7,5 hp, FK5024 Statistisk mekanik och kondenserad materia, 7,5 hp, FK5025 Projekt inom experimentell modern fysik, 7,5 hp, FK5026 Väder, energi, klimat och samhälle, 7,5 hp, MO5000 Valfri kurs i fysik eller fysikdidaktik, 7,5 hp Först (de första 10min) från 40g till 20g och sedan (de andra 10 min) från 20g till 10g. Efter 20 min till har: det andra ämnet halverats från 5g till 2.5g och det första ämmnet har återigen halverats två gånger. Först från 10g till 5g och sedan från 5g till 2.5g. Svaret blir alltså 40min Atomer och joner. En atom har alltid lika många elektroner runt kärnan som protoner i kärnan. De positiva och negativa laddningarna tar då ut varandra. Atomen som helhet är alltså oladdad.

Först (de första 10min) från 40g till 20g och sedan (de andra 10 min) från 20g till 10g. Efter 20 min till har: det andra ämnet halverats från 5g till 2.5g och det första ämmnet har återigen halverats två gånger. Först från 10g till 5g och sedan från 5g till 2.5g. Svaret blir alltså 40min

Allmänt. Nobelpriset. NV-programmet.

Atom och kärn fysik

Redan de grekiska filosoferna undrade vad som skulle bli kvar om man delade något tills det inte går att dela mer – en atom. Nu har det visat sig att även en 

Atom och kärn fysik

Atomkärnans struktur och beteckning: Antalet neutroner i en atom kallas för atomens neutrontal och betecknas med ”N”. För vår atom i bilden nedan är därför N=2. Antalet protoner i en atom kallas för atomens atomnummer och betecknas med ”Z”. I vårt fall är Z också lika med 2. En partikel som ingår i en atomkärna kallas för en nukleon.

Atom och kärn fysik

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.
Komvux ansökan uppsala

FAKTAKUNSKAP 1. Vad menas med ett grundämne? Hur många finns i naturen?

A. 9 dec 2016 Atomkärnans positiva laddningar proton. Negativt laddad partikel i atomen elektron.
Tärnsjö skola matsedel

Atom och kärn fysik gymnasieexamen krav komvux
anitra grieg
environmental imperatives svenska
när allt kommer till kritan engelska
gavor till kunder
halmstad barnsemester

Atom- och kärnfysik. Kursen ger en översikt av den moderna fysiken. Vi kommer att studera hur ljus kan uppträda som både partiklar och vågor, materians 

Några menade att om man delade till exempel en sten i mindre och mindre delar, så skulle varje del vara uppbyggd på samma sätt. Bara man hade tillräckligt bra verktyg, så kunde delarna bli hur små som helst. Atom- och kärnfysik. I denna kurs fördjupar vi oss i den teori som förklarar atomens och kärnans uppbyggnad.


Milcon kumla
barnvakt skelleftea

Atom- och kärnfysik! Sid i fysikboken 1. Atomen Kort repetition av Elin Film: Vetenskap-Atom: Upptäckten När du har srepeterat och sett filmen om ATOMEN ska 

FK7048 Fysikens matematiska metoder, 7,5 hp : FK7061 Fysikens statistiska metoder, 7,5 hp : FK8028 Simuleringsmetoder i statistisk fysik, 7,5 hp : Övriga avancerade kurser: FK7016 Statistisk fysik II, 7,5 hp: FK7050 Kosmologi och astropartikelfysik, 7,5 hp: FK7046 Optik och Laserfysik, 7,5 hp: FK7052 Introduktion till kvantinformation och kva Goda kunskaper i fysik är också nödvändiga för att förstå många fenomen inom bland annat kemi, biologi och geovetenskap. Till ämnet fysik inom grundutbildningen räknas kurser i astronomi, fysikens didaktik, geofysik, kärn- och partikelfysik, materialfysik, meteorologi, rymd- och plasmafysik samt teoretisk fysik. Vid Fysikum bedrivs forskning i såväl teoretisk som experimentell fysik. Forskningen är organiserad i sju forskningsavdelningar: Atomfysik, Elementarpartikelfysik, Instrumenteringsfysik, Kemisk fysik, Kondenserad materia och kvantoptik, Kosmologi, astropartikelfysik och strängteori, Medicinsk strålningsfysik. Atom- molekyl- och optisk fysik (AMO) rör fundamentala fenomen i vår omvärld.