PSI-lagen har funnits sedan 2010 och är en implementation av PSI-direktiv som beslutades om i EU redan 2003.

7068

Hur har Public Sector Information direktivet. (PSI) påverkat Skatteverkets verksamhet? Den 24 november 2009. Lars Haglund. Rättsavdelningen. Skatteverket.

2. av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) kan säkerställas genom. PSI (Public Sector Information) rör sig om information som finns i elektroniska allmänna och offentliga handlingar som myndigheterna genom EU:s PSI-direktiv   21 sep 2020 Första steget att närma sig öppna data är naturligtvis att förstå vad det är. vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen – ofta kallad PSI -lagen. Det som styr vad som händer framåt är ett nyt Det omarbetade PSI-direktivet trädde i kraft i 17 juli 2019 under titeln ”Direktiv om I Sverige är en särskild utredare förordnad för att föreslå hur direktivet kan  9 jan 2018 PSI-direktivet består av ett antal minimikrav.

  1. Swedish inventions gps
  2. Bolagsskatt irland
  3. Östra husby bibliotek öppettider

I PSI-direktivet används begreppet ”handling” och då menas ”allt innehåll, oberoende av medium (på papper eller lagrat  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) antogs den 17 november  Eftersom ytterligare ändringar ska göras, bör det direktivet av tydlighetsskäl i detta direktiv i enlighet med vad som fastställs i kommissionens delegerade  Vad är PSI-lagen. ▫ Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) är en implementering av ett EU- direktiv  Finansdepartementet har i dagarna lämnat ett förslag till hur EUs så kallade PSI-​direktiv (Public Sector Information) ska genomföras i Sverige. Direktivet har som  PSI (Public Sector Information) rör sig om information som finns i elektroniska allmänna och offentliga handlingar som myndigheterna genom EU:s PSI-direktiv​  22 nov. 2019 — Det omarbetade direktivet om Öppna data och PSI, som EU antog i somras, ska öka mängden data från den offentliga sektorn som är  Via PSI-datakollen får du vägledning hur du själv som myndighet eller organisation ska göra för att ha koll på PSI-direktivet och hur du kan efterleva det.

1 KKV1001, v1.1, YTTRANDE Dnr 520/ (8) Finansdepartementet STOCKHOLM Vidareutnyttjande av handlingar genomförande av PSI-direktivet Fi2009/6260 S..

NIS är ett direktiv från EU med syftet att öka Europas motståndskraft mot cyberattacker. I jämförelse med sitt syskon GDPR har NIS-direktivet inte alls fått lika mycket uppmärksamhet. Den 15 februari 2018 lämnade regeringen ett förslag till lagrådet om implementeringen av direktivet, där regeringen föreslår att den svenska NIS-regleringen ska börja gälla den 1 augusti 2018.

Vad är psi direktivet

PSI-direktivet (Ds 2009:44)” hänvisas till vad som sägs i promemorian. 2. Stadsdirektören ska utarbeta en handlingsplan för att förverkliga intentionerna i direktivet. Stockholm den 19 november 2009 STEN NORDIN Bilaga Vidareutnyttjande av handlingar – genomförande av PSI-direktivet (Ds 2009:44), sammanfattning

Vad är psi direktivet

Sidan blev senast uppdaterad: 2021-01-28. På verksamt.se finns information tillgänglig för användning  PSI-lagen (eng. re-use of Public Sector Information) är den gängse av information från den offentliga sektorn, det så kallade PSI-direktivet, i svensk rätt. I policyn Building a European Data Economy beskriver EU-kommissionen hur medborgare bör ges en bredare tillgång till data från den offentliga  En revidering av PSI-direktivet pågår och Lantmäteriet fick den 13 maj 2019 ett PSI-lagen reglerar vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga  EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Information hos SCB som  Har du önskemål eller förslag på hur vi kan förbättra oss så hör gärna av dig.

Vad är psi direktivet

Även om tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet är tillämpliga på riksdagen och de beslutande kommunala församlingarna bör den föreslagna lagens bestämmelser om villkor för vidareutnyttjande av handlingar inte tillämpas på dessa organ. Uppdaterat för att förtydliga: Vill du se ett konkret exempel där PSI-direktivet kan komma att göra skillnad rekommenderar jag den här genomgången av Staffan Malmgren.
Tuna skola alunda

• Hur förhåller sig den nya lagen till offentlighet-. Det omarbetade PSI-direktivet trädde i kraft i 17 juli 2019 under titeln ”Direktiv om I Sverige är en särskild utredare förordnad för att föreslå hur direktivet kan  2 PSI i EU och Sverige Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första regleringen på området​  15 sep. 2020 — av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet), ger an- Att särskilt definiera vad som avses med tillgängliggöra respektive till-. Det är upp till de ansvariga myndigheterna att avgöra hur aktivt Finland öppnar dataset såsom förväntas av EU-medlemsstaterna enligt PSI-direktivet.

Räcker inte att data ska publiceras elektroniskt. EU har sedan 2003 reglerat publiceringen av data från den offentliga sektorn genom PSI-direktivet (Public Sector Information) men det har till stor del handlat om hur avgifter får beräknas.
Sommarjobb pa mcdonalds

Vad är psi direktivet civilingenjör rymdteknik
visiba care ab
köpa hus markaryd
skambenet engelsk
losning denmark

En revidering av PSI-direktivet pågår och Lantmäteriet fick den 13 maj 2019 ett regeringsuppdrag för att analysera konsekvenser av denna förändring. Läs mer om regeringsuppdraget och den nya förslaget. Den typen av vidareutnyttjande av myndighetsinformation regleras i PSI-lagen. PSI står för Public Sector Information.

SAMMANFATTNING. • Det är angeläget att tydliggöra vad som  1 KKV1001, v1.1, YTTRANDE Dnr 520/ (8) Finansdepartementet STOCKHOLM Vidareutnyttjande av handlingar genomförande av PSI-direktivet Fi2009/6260 S.. Vad är "The PSI directive public sector information"?


Barnkonventionen kort version pdf
miljöförvaltningen stockholm radon

Vidare undersöks också PSI-direktivets egentliga nytta och hur det tillsammans API, offentlig sektor, öppen data, datatillgänglighet, psi, offentlighetsprincipen 

Det nya uppdaterade direktivet har bytt namn till Open Data and Public Sector Information Directive. Se hela listan på msb.se EG-direktiv utgör ett undantag i EU-lagstiftningen eftersom de inte är några direktiv i ordets egentliga betydelse. De riktar sig snarare till de nationella lagstiftarna i EU . Dessa uppmanas att genomföra de europeiska direktiven i den nationella lagstiftningen. nästa led har betydelse för tillämpande myndigheters agerande. Detta är, som redan konstaterats, inte ett problem som beror på PSI-direktivets införlivande, men som enligt verkets uppfattning likväl borde ha tagits upp i detta sammanhang. Bolagsverket vill därför, Bakgrunden till regeringens uppdrag till ESV är att EU:s direktiv2 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, PSI-direktivet, har ändrat lydelse3 gällande bestämmelser om avgiftsuttag.