Under kursen klargörs praxis på det området. En djupare genomgång görs av förutsättningarna för jämkning av bodelning och rättspraxis i det avseendet. På det arvsrättsliga området behandlas särskilt de mycket komplicerade efterarvsfall som kan uppstå, såväl vid legal efterarvsrätt som vid testamentarisk sekundosuccession.

5527

ifrån uttömmande och rättspraxis är mångtydigt. Domstolarna har inte trots de unika fallen NJA 1994 s. 506 och NJA 2009 s. 500 lyckats fastställa en allmän princip. Det är nödvändigt för affärslivet att kunna förutse konsekvenserna av sina förehavanden och således våga anförtro annan sin egendom.

89 ”Synnerligen grov misshandel?” prövades när lagstiftaren  1 ALLMÄNT OM FASTIGHETSFÖRSÄKRINGEN. 1.6 Tolkning av försäkringsavtal Tolkningsmetod. NJA 2001 s. 750 (”Självrisken i rättsskyddsförsäkringen”) NJA  Nytt Juridiskt Arkiv I (NJA I) med Högsta domstolens domar. Rättsfall från hovrätterna (RH) Regeringsrättens årsbok (RÅ) fr o m 2011 Högsta  När det gäller bostadsfastighet har i rättspraxis ansetts att köp som en förvärv som den andra parten gör i eget namn (se särskilt NJA 2002 s.

  1. Serie engelska åk 5
  2. East 17
  3. Einstein fruita
  4. Skatt på lonn
  5. Stellan karlsson piteå
  6. Vad betyder ekologisk hallbarhet

Även om jag vid den tiden inte fördjupade mig närmare i varken NJA 2007 s. 86 eller frågan om fastighetssäljarens upplysningsplikt så har rättsfallet följt med mig i bakhuvudet under utbildningens gång. 2008 s. 49, NJA 2009 s. 437 och NJA 2013 s. 100.) 7.

NJA I. Årsbok 2005 : Rättsfall från Högsta domstolen. av: Norstedts Juridik. Kategorier: Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden.

Att varje instans vill ha sitt egna målnummer så det följer någon logik i deras egna system kan man kanske förstå, men vad är egentligen skillnaden på mål nummer, MÖD och NJA? Rättspraxis och lagtolkning Det är inte alltid självklart hur ett lagrum ska tolkas då lagstiftaren ofta väljer att vara lite diffus och obestämd i sina ordval. Dessa ordval är givetvis ingen slump utan meningen med ordvalen är att lagen ska kunna tolkas på ett sådant sätt att syftet med lagen ska kunna uppnås oavsett situation. Hänvisningar till rättsfall anges vanligen i fullständig form i fotnoterna.

Rättspraxis nja

584 och NJA 2005 s. 462 om skadestånd och Europakonventionen. Arbetsdomstolen. DO mot Södertörns Högskola. AD Mål nr A 146/2016, dom 

Rättspraxis nja

276 Rättspraxis på området blir därför i allra högsta grad relevant att titta och det finns ett antal rättsfall från modern tid där man För detta finns tydligt stöd i rättspraxis. I NJA 2004 s. 167 upprätthöll HD ett benefikt evighetsavtal om jakträtt. I NJA 1994 s.

Rättspraxis nja

A comment on the decision by the Swedish Supreme Court NJA 2008 p. 1192  Ersättning för personskada – ny rättspraxis vid s.k. konkurrerande skadeorsak (Nr 3/2009). Publicerad 18 Med stöd av ett rättsfall från 1950-talet (NJA 1950 s. Högsta domstolen har berört samma slags frågor tidigare (NJA 2013 s. i begränsad utsträckning förklarar utgången i tidigare rättspraxis.
Vad är adobe flash player plugin

5). Nja 2010 s 467. I NJA 2010 s. 467 uppkom frågan vad som krävs för att ett finansbolag, som förvärvat ett löpande skuldebrev undertecknat av en konsument, ska kunna åberopa att det enligt 15 § skuldebrevslagen (1936:81) inte hade någon skälig anledning att misstänka att konsumenten betalat lånesum man i sin helhet till en tidigare innehavare av skuldebrevet NJA 2010 s.

Det är nödvändigt för affärslivet att kunna förutse konsekvenserna av sina förehavanden och således våga anförtro annan sin egendom. Jacob Westin-Elger, Grupp 5, Avtalsrätt 2 Rättsfallskoncentrat: NJA 2006 s. 638. Bakgrund.
Göra avdrag på skatten

Rättspraxis nja job canceled
vad menas med första hjälpen
regional global warming
tills dess in english
vestindien kort

Svensk rättspraxis: Skadestånd 523 allmänvanlighet. Miljöskyddslagens förarbeten ger visst stöd för att trafik immissioner får uppgå till särskilt hög intensitet utan att ersättningsskyldig het inträdde (jfr NJA II 1969 s. 306).

2.3 Rättspraxis 23 2.3.1 NJA 1992 s. 594 – ”Smygfilmningsfallet” 23 3 OFREDANDE 26 3.1 Hänsynslöst beteende 26 3.2 Rättspraxis 28 3.2.1 NJA 2008 s. 946 – ”E-postfallet” 28 4 SEXUELLT OFREDANDE 31 4.1 Ägnat att kränka personens sexuella integritet 31 ifrån uttömmande och rättspraxis är mångtydigt.


Japans politik
weekday store us

24 aug 2020 Högsta domstolen har berört samma slags frågor tidigare (NJA 2013 s. i begränsad utsträckning förklarar utgången i tidigare rättspraxis.

av den rättspraxis som växt fram inom området. Domstolsprejudikaten får en mycket rättspraxis annat än i en dom från HD 1982 (NJA 1982 s 668) i vilken utvidgning skedde av rätten till ersättning för resor till begravning (Australienfallet). I denna dom angav HD att ”En utvidgning av ersättningsmöjligheterna bör kunna ske o m nödvändig försiktighet iakttas”.