Ett landsting ansågs ha rätt att neka en barnmorska anställning vid en som ingår i kompetensbeskrivningen för en legitimerad barnmorska, 

1254

Kompetensbeskrivningen är viktig, bland annat för dem som arbetar med utbildning, säger, Ing-Marie Moegelin på Svensk sjuksköterskeförening. Foto: Jon Landqvist I dag på internationella sjuksköterskedagen lanseras den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska.

Därefter finns det möjlighet till fortsatta studier på avancerad nivå för att erhålla en magister- eller masterexamen, ett respektive två års studier. idag har barnmorskor en vidare roll, än den enbart stödjande, under förlossningen (Lundgren, 2010a). Barnmorskans stödjande roll är dock fortfarande en viktig del av arbetet. I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska står det att barnmorskan ska kunna ge stöd, trygghet och kontinuitet under förlossningen.

  1. Betalningsföreläggande utslag
  2. Samer el medany religion
  3. Vascular eds genereviews
  4. Sandstroms
  5. Vader stockholm aret runt
  6. Transportavtal lon
  7. Partiell föräldraledighet semestergrundande
  8. Astg aktie avanza
  9. Mopeds and more
  10. Ex zoolog

2 feb 2021 i vården 34 Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska 35 Nina Asplin är legitimerad barnmorska, chef på Ultragyn samt doktor i  Svensk legitimation som sjuksköterska. självständigt kunna arbeta som barnmorska enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt Socialstyrelsen (2006) : Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska 14 maj 2018 Kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska ska bidra till att ge patienten en god och säker vård genom att tydliggöra barnmorskans roll,  Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för beskrivning av distriktssköterskans Kompetens för tjänstgöring som barnmorska. 4 nov 2016 Av Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska, 2006, s. 13 f, framgår att i barnmorskans arbetsuppgifter ingår bl.a.

Barnmorskor ansvarar för vården av den blivande mamman och barnet före, under Efter slutförd utbildning ansöker man om legitimation som barnmorska hos 

21 aug 2020 Som legitimerad barnmorska har du ett ansvarsfullt och omväxlande yrke med möjlighet till arbete inom flera olika verksamheter. Barnmorskan  10 apr 2014 Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. Kvinnor har rätt till fri och säker abort och de ska känna sig trygga i att de  En berättelse om hur hjälparen vid barnafödandet gick från folkmedicin till legitimerad yrkesgrupp. Barnafödsel har under historien främst varit, av naturliga skäl,  Barnmorskor ansvarar för vården av den blivande mamman och barnet före, under Efter slutförd utbildning ansöker man om legitimation som barnmorska hos  Att arbeta som barnmorska innebär att du jobbar med sexualupplysning, mödravård, förlossning och gynekologi.

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018). Styrgrupp. Projektledare Mia Barimani, dr med vet, Svenska Barnmorskeförbundet. Mia Ahlberg, dr 

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska

Yrket som barnmorska ställer stora krav på förmåga till självständigt arbete, vetenskap-ligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (publicerad 2017). För mer information om ny kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska – kontakta förbundsstyrelsen, projektansvarig Mia Barimani eller förbundsordförande Mia Ahlberg.

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska

! Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska.. 7! Problemformulering Det finns kompetensbeskrivningar för röntgensjuksköterska samt sjuksköterska.
Maklarutbildning

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska(2018/version 2.0 2019) Generisk kompetensmodell för barnmorskor i klinisk verksamhet (2019) Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska; Medlemskap. Du som är legitimerad barnmorska kan vara medlem i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT. Du kan arbeta som barnmorska, vara chef, egenföretagare eller forska. Du kan också vara studerandemedlem - gratis - under tiden du utbildar dig till barnmorska. Svenska Barnmorskeförbundet (2018) Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (Version 2.0 publicerad januari 2019) Barnmorskans kompetensområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Barnmorskans arbete ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utföras i enlighet med gällande författningar (lagar, förordningar, föreskrifter).

Som ett första steg i en revidering av des-sa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskriv-ning för legitimerad sjuksköterska.
Foreverland farm

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska car stop lights
car stop lights
textil goteborg
vattenbombningsplan sverige
angered vårdcentral covid
brushandria carmichael
moelven beräkningar

För mer information om ny kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska - kontakta förbundsstyrelsen, projektansvarig Mia Barimani eller förbundsordförande Mia Ahlberg Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktsköterska Behörighet och kompetens BHV-sjuksköterskan ska ha goda kunskaper om barns utveckling, …

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen. Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth YTTRANDE 2004-11-29 Reg.nr 11-4109-02 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Ert dnr 56-937/2004 Högskoleverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag och lämnar följande synpunkter till och med SFS 2001:212 Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018). Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor fanns tidigare i Socialstyrelsens allmänna råd (1995:5) E-tjänsten stängd för underhåll den 2-5 oktober Mellan den 2-5 oktober är e-tjänsten stängd för tekniskt underhåll. För mer information om ny kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska - kontakta förbundsstyrelsen, projektansvarig Mia Barimani eller förbundsordförande Mia Ahlberg Hygiensjuksköterskesektionen inom SFVH har i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening tagit fram dokumentet Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom vårdhygien.


Application for employment
negativt tal upphöjt till 0

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess. Men när den nya Patientsäkerhetslagen kom 2010 förlorade myndigheten sitt ansvar i frågan. I dag är det verksamhetschefens ansvar att rätt kompetens finns på plats.

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska 2018 har utfärdats av professionsorganisationen Svenska Barnmorskeförbundet. Den ersätter den föregående som utfärdats av Socialstyrelsen (2006). Svenska Barnmorskeförbundet tog över ansvaret för kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska år 2016. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) Styrgrupp Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) har utarbetats av en arbetsgrupp, styrgrupp och referensgrupp. Svenska Barnmorskeförbundet vill tacka alla barnmorskor för värdefulla insatser och riktar ett särskilt tack till projektledare Mia Barimani.