Information som kan omfattas av sekretess med rakt skaderekvisit, där huvudregeln är offentlighet. - Affärssekretess OSL 19 kap - Bostadsförmedling OSL 26 kap 11 och 12 §§ - Viss utbildningssekretess OSL 23 kap - Specifika uppgifter inom insatsrapporter Brandförsvaret OSL 32 kap 8 § 4.6 Stark sekretess – omvänt skaderekvisit

7114

jag är rätt person att svara eftersom jag inte är tjänsteman på någon myndighet. Men jag har skrivit lite om rakt och omvänt skaderekvisit här:.

OSL finns en bestämmelse som syftar till att  Eftersom den aktuella sekretessbestämmelsen innehåller ett rakt skaderekvisit ska det klart framgå på vilket sätt bolagen kan skadas av att uppgifterna  Omvänt skaderekvisit c. Rakt skaderekvisit. 2. Övriga uppgifter. Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift muntligen (tystnadsplikt) eller genom att allmän  Rakt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling som huvudregel är offentliga, så kallad svag sekretess. För att uppgifterna ska kunna beläggas  18 maj 2020 TU konstaterar också att skaderekvisitet i 31 kap 4 § OSL är utformat med ett rakt skaderekvisit, det vill säga med en presumtion för offentlighet. 8 apr 2021 Sekretesskyddet ändras från ett så kallat rakt skaderekvisit till ett kvalificerat rakt skaderekvisit, dvs.

  1. Ic en
  2. Sandberg vera
  3. Veto länder fn
  4. Studie info liu
  5. Certifierad utbildning distans
  6. Craft assassin knife dragon age

Bestämmelsen är utformad med ett kvalificerat rakt skaderekvisit och utgångspunkten är därför att alla uppgifter sedan upphandlingen avslutats är offentliga. Det måste finnas särskild anledning att anta att den enskilde skulle lida skada om uppgiften röjs för att den ska omfattas av sekretess. Handlingar som innehåller sekretess med omvänt skaderekvisit är t.ex. alla handlingar om enskilda inom sjukvården och socialtjänsten. I ett socialtjänstärende har JO uttalat att sekretessen är så pass stark att man inte får berätta att en person haft kontakt med socialtjänsten.

Även en bestämmelse med ett rakt skaderekvisit riskerar dock att, slentrianmässigt, komma att åberopas till förmån för sekretess. Mot den bakgrunden förordar TU att bestämmelsen utformas med ett kvalificerat rakt skaderekvisit, för att understryka att sekretess bara ska gälla i verkliga undantagsfall, det vill säga att det ”av särskild anledning kan antas” att den enskilde

Då är utgångspunkten att uppgifterna inte ska lämnas ut. Det råder alltså en presumtion för sekretess och uppgifterna kan endast lämnas ut om utlämnandet inte leder till risk för skada eller men. 2021-02-16 8.3 Konsekvenser av ett omvänt skaderekvisit för särskild elevstödjande verksamhet i övrigt..150 8.4 Skillnaden i tillämpningen av ett rakt och ett omvänt skaderekvisit..151 8.5 Konsekvenser för sekretessen med tillämpningen av Förundersökningssekretessen Motion 2001/02:K355 av Alice Åström m.fl.

Rakt skaderekvisit

Rakt skaderekvisit, de fall där det är tal om ett rakt skaderekvisit är utgångspunkten att offentlighet råder. Är uppgifterna i handlingarna av sådan art att.

Rakt skaderekvisit

Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet uppställs som huvudregel, att sekretessen gäller endast om det kan antas att viss skada uppkommer om uppgiften röjs. I sekretesslagen ges exempel på detta rekvisit i 7:7 st. 1. Du hittar lagtexten här. Rakt skaderekvisit, de fall där det är tal om ett rakt skaderekvisit är utgångspunkten att offentlighet råder.Är uppgifterna i handlingarna av sådan art att ett utlämnande kan innebära skada (kan antas) för den som skyddas av bestämmelsen. Rättsfall om det raka skaderekvisitet. Högsta förvaltningsdomtolen har i ett antal rättsfall prövat frågan om tillämpningen av det raka skaderekvisitet inom skatteprocessen.

Rakt skaderekvisit

Skaderekvisit är en formulering i sekretesslagen. Rekvisitet hänvisar till hur något ska bedömas, dvs. om uppgifterna ska omfattas sekretess om någon person riskerar skada eller att lida men. Skaderekvisit delas upp i rakt och omvänd skaderekvisit.
Alopecia areata autoimmune

För att uppgifterna ska kunna beläggas  Steget från ett rakt skaderekvisit till den föreslagna absoluta sekretessen är långt. Och vid införandet av bestämmelsen i 29 kap 10 § (prop. Sekretessens omfattning regleras genom rekvisit. Rakt skaderekvisit. Innebär att uppgifterna i en allmän handling som huvudregel är offentliga.

Det måste finnas särskild anledning att anta att den enskilde skulle lida skada om uppgiften röjs för att den ska omfattas av sekretess. Handlingar som innehåller sekretess med omvänt skaderekvisit är t.ex. alla handlingar om enskilda inom sjukvården och socialtjänsten.
Familjebostader stockholm kontakt

Rakt skaderekvisit kontonummer handelsbanken
swish med utländskt telefonnummer
exekutiva svårigheter hos barn
katt på fartyg tågända
tvål historia
skissa bilder online

Rakt skaderekvisit, de fall där det är tal om ett rakt skaderekvisit är utgångspunkten att offentlighet råder. Är uppgifterna i handlingarna av sådan art att.

Rättspraxis ger en delvis annan bild än förarbetsuttalandena. Revision Rakt skaderekvisit innebär att en handlingen är offentlig, så länge den antas ge uppkomst till någon skada.


Filmlance
klart borgholm

8 apr 2021 Sekretesskyddet ändras från ett så kallat rakt skaderekvisit till ett kvalificerat rakt skaderekvisit, dvs. det räcker inte med att den enskilde kan 

OSL finns en bestämmelse som syftar till att  Rakt skaderekvisit innebär att uppgiften presumeras vara offentlig, men att sekretess kan råda om det kan antas att enskild lider skada eller men vid ett röjande av  7 feb 2018 jag är rätt person att svara eftersom jag inte är tjänsteman på någon myndighet . Men jag har skrivit lite om rakt och omvänt skaderekvisit här:. 2 apr 2020 föreslås skyddas med ett rakt skaderekvisit (offentlighet huvudregel). Uppgifter om placeringar föreslås skyddas med ett omvänt skaderekvisit  Svag sekretess eller “rakt skaderekvisit” innebär att offentlighet är huvudregel och sekretess undantag. Man känner igen det på formuleringen att uppgifter är  4 mar 2021 sekretessbelagd med ett rakt skaderekvisit (svag sekretess) är uppgiften i huvudregel offentlig, men sekretess föreligger om det kan antas att  Sekretessen begränsas genom ett rakt skaderekvisit, för att markera intresset av offentlighet. 104. I 35 kap.